Pobierz

Poniższe pliki można pobrać bezpłatnie, prosimy jednak o pozostawienie informacji statystyczno-marketingowych, dotyczących celu pobrania dokumentu oraz danych kontaktowych.

 • Specjalizacje wellness&SPA a inteligentne specjalizacje na przykładzie województw lubelskiego i świętokrzyskiego

  Dane do cytowania:
  Bęczkowska, M., Skrzypek B., 2014, Specjalizacje wellness&SPA a inteligentne specjalizacje na przykładzie województw lubelskiego i świętokrzyskiego, w: Płonka-Syroka, B., i in. (red) Kultura Uzdrowiskowa w Europie, tom IV, Seria: Kultura Uzdrowiskowa w Europie, Tom VI, Uzdrowiska w procesie modernizacji (XIX-XXI wiek)Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydawnictwo Quaestio, Wrocław 2014, s. 529-538, – Publikacja po konferencyjna – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Uzdrowiskowa w Europie”, 25 – 29 czerwca 2014 r., Sanok.

  Więcej
 • Smart specialization and regional development. Case study : health tourism in the świętokrzyskie region

  Dane do cytowania:
  Bęczkowska, M., 2014, Smart specialization and regional development. Case study : health tourism in the świętokrzyskie region, w: Marak, J., Wyrzykowski, J., Szymczyk, (red.) Tourism Role in the Regional Economy, Health, wellness & SPA tourism as the regional product – Theory and Practice, Vol 5. Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2014, s. 123-130. – Publikacja po konferencyjna – V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z serii: Rola turystyki w gospodarce regionu, pt: „Turystyka uzdrowiskowa, spa i wellness jako markowy produkt turystyczny regionu – teoria i praktyka”, Duszniki-Zdrój, 29-30 maja 2014.

  Więcej
 • Inteligentna specjalizacja regionu na przykładzie turystyki zdrowotnej na Ponidziu

  Dane do cytowania:
  Bęczkowska, M., 2014, Inteligentna specjalizacja regionu na przykładzie turystyki zdrowotnej na Ponidziu, w: Przybyłka, A.,(red.) Polityka gospodarcza i społeczna – wybrane zagadnienia, AT Wydawnictwo, Kraków 2014, s. 411-418, – Publikacja po konferencyjna – II Studencko – Doktorancka Konferencja Naukowa „Ekonomia i zarządzanie we współczesnym świecie”, Kielce, 23 maj 2014.

  Więcej
 • Turystyka uzdrowiskowa w województwie świętokrzyskim. Perspektywy rozwoju

  Dane do cytowania:
  Bęczkowska, M., 2013, Turystyka uzdrowiskowa w województwie świętokrzyskim. Perspektywy rozwoju, w: Płonka-Syroka, B., Kaźmierczak, A., (red.), Kultura Uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku kontekście europejskim, Tom II, Seria: Kultura Uzdrowiskowa w Europie, Tom IV, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydawnictwo Quaestio, Wrocław 2013, s. 73-80. – Publikacja po konferencyjna – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Uzdrowiskowa w Europie”, Zachełmie k. Karpacza, 16-17 maja 2013.

  Więcej
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego

  Dane do cytowania:
  Kraska, E., Bęczkowska, M., 2012, Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703 , Ekonomiczne problemy usług nr 88 (2012), Gospodarka elektroniczna – Wyzwania rozwojowe, Tom II, Szczecin 2012, s. 495-503. – Publikacja po konferencyjna – Konferencja Naukowa pt: „Gospodarka elektroniczna – wyzwania rozwojowe”, Szczecin – Kopenhaga – Oslo, 22-25 maja 2012.

  Więcej